Page 1

Go raibh maith agat as ucht tabhairt faoin gceistneoir seo. Glacfaidh sé idir 5-7 nóiméad an ceistneoir a dhéanamh.

Is é Dylan Bryans, ar teagascóir agus cúntóir taighde é, agus Aoife  Ghloinn, Stiúrthoir Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil Mhá Nuad atá i mbun an taighde seo. Is é Lárionad na Gaeilge atá ag maoiniú an taighde seo. Is í aidhm an taighde seo ná úsáid na n-áiseanna foghlama ar Vifax a fhiosrú (féach https://vifax.maynoothuniversity.ie/).

Bainfear úsáid as an eolas a bhailítear chun moltaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar Vifax. Tá Coiste Eitice Mhá Nuad tar éis athbhreithniú a dhéanamh agus cead a thabhairt don togra seo. 

Tabhair faoi deara:

  • Níl aon dualgas ort páirt a ghlacadh sa taighde seo. 
  • Ní mór duit a bheith 18 nó níos sine agus tú ag tabhairt faoin gceistneoir seo.
  • Ceistneoir anaithinid is ea é seo. Ní gá duit d'ainm nó do shonraí pearsanta a lua chun páirt a ghlacadh.

Beidh deis ag rannpháirithe €100 One-for-All voucher a bhuachan. Dá mba mhaith leat cur isteach ar an gcrannchur seo, beidh deis agat do ríomhphost a chur isteach.

Nóta: Ní bhainfear úsáid as do ríomhphost ach amháin chun tú a chur ar an eolas má bhuann tú an dearbhán. Scriosfar an liosta ríomhphost agus an crannchur déanta.

Nóta: Coinneofar sonraí a bhailítear faoi rún. Ní bhaileoimid ainm uait. Déanfar na sonraí a choinneáil go daingean agus ní bheidh teacht ach ag daoine atá ag obair ar an togra orthu. Ní roinnfear do shonraí le haon tríú páirtí. Ní miste a lua go mbíonn amanna ann nuair a sháraíonn an chúirt an dualgas rúndachta. Sa gcás sin déanfar gach iarracht do shonraí a choinneáil faoi rún ach cloí leis an dlí. 

 

Is féidir aon cheist a chur chuig dylan.bryans@mu.ie

1.1. An bhfuil tú 18 nó níos sine? Required

Mura bhfuil tú 18 nó sine, fág an ceistneoir, le do thoil.

2.2. An ndeimhníonn tú go bhfuil tú sásta a bheith páirteach i dtaighde de chuid Lárionad na Gaeilge: Teagasc, Taighde agus Tastáil darb ainm 'Úsáid agus Úsáideoirí Vifax? Required
3.3. Cén comhthéacs ina mbíonn tú ag múineadh, go príomha?